Vietsmile - Sự chuyển mình mạnh mẽ sau đại dịch

Dại dịch Covid kéo dài hơn 2 năm đã tạo nên sự khó khăn cho hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chỉ sau 6 tháng đầu năm đã có hàng nghìn doanh nghiệp ngưng hoạt động và công bố giải thể. Bên cạnh đó Vietsmile đã và đang từng bước hoàn thiện và thay đổi cũng như bổ sung các sản phẩm dịch vụ để tạo sự thuận lợi cho người dùng.

Vừa qua ngày 24/06 Vietsmile vinh dự nhận danh hiệu top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á do hiệp hội nghiên cứu doanh nghiệp Châu Á bình chọn năm 2023. Đây là dấu ấn quan trọng đánh giá tầm quan trọng trong giải pháp mạng xã hội, giải pháp hỗ trợ kinh doanh cho các cá nhân và doanh nghiệp Việt.