Thông báo : Về việc xoá các tài khoản không hoạt động áp dụng từ 2024

Bắt đầu từ 01/03/2024 Vietsmile sẽ áp dụng chính sách xoá tài khoản không hoạt động sau 12 tháng của người dùng để tối ưu dữ liệu và xoá các dữ liệu người dùng khi không có nhu cầu sử dụng.

Tài khoản trong thời gian 12 tháng không thực hiện 1 trong các nội dung sau.

  • Không thực hiện đăng nhập
  • Không có bất kỳ phát sinh giao dịch nào

Sau khi tài khoản được xoá khỏi hệ thống toàn bộ dữ  liệu sẽ bị xoá khỏi hệ thống, thành viên có nhu cầu sử dụng lại vẫn có thể đăng ký như 1 tài khoản mới.

Trân trọng!