Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo tốc độ cũng như sự bảo mật cho khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ trên nền tảng Vietsmile. Chúng tôi thực hiện việc thay đổi nhà cung cấp ( NCC) cung cấp dịch vụ OTP SMS để nâng cao chất lượng.

Sau ngày 25/10 các tin nhắn dịch vụ sẽ được sử dụng với tên thương hiệu ” Vietsmile” gửi đến hộp tin nhắn trong thiết bị của của quý khách hàng.

Để tránh việc kích tin nhắn spam mỗi hành động chỉ được thực hiện tối đa 3 lần trong thời gian 24h. Các cá nhân cố tình vi phạm sẽ bị vô hiệu hóa đăng nhập trong thời gian 24h.