thành viên đạt cấp GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HƯNG
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 10/07/2021

LÊ THÙY DƯƠNG
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 18/09/2021

NGUYỄN HƯU TÀI
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 18/09/2021

NGUYỄN HOÀNG VŨ
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 25/09/2021

thành viên đạt cấp trưởng phòng

NGUYỄN HOÀNG VŨ
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

PHẠM THỊ LOAN
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

TRẦN QUANG VINH
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 13/03/2021

NGUYỄN CÔNG ÁNH
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 17/04/2021

NGUYỄN VĂN HƯNG
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 13/05/2021

BÙI TRỌNG ĐỊNH
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 10/07/2021

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 10/07/2021

HUỲNH THỊ THU VÂN
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 17/07/2021

HUỲNH PHÁT ĐẠT
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 17/07/2021

LÊ THƯƠNG
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 18/09/2021

DƯƠNG THỊ HẢO
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 18/09/2021

NAY KHUYÊN
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 25/09/2021

NGUYỄN XUÂN THÀNH
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 25/09/2021

DUY CHƯỞNG
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 25/09/2021

thành viên đạt cấp quản lý

TRẦN TỐNG TỬ LONG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 16/01/2021

TRẦN KIM NƯƠNG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 16/01/2021

NGUYỄN XUÂN THÀNH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 21/01/2021

NGUYỄN KIỀU DUYÊN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

LÊ ĐÌNH TĨNH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

HUỲNH THỊ THU VÂN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

HẢI YẾN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

NGUYỄN THU NGÂN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

NGUYỄN THỊ HẢI THỤY
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 06/02/2021

NGUYỄN VĂN PHI
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 02/03/2021

NGUỄN THỊ DUNG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/03/2021

NGUYỄN THỊ THANH MAI
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/03/2021

ĐÀO THỊ LAN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/03/2021

MAI VĂN VÂN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 20/03/2021

DUYÊN VÕ
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 29/03/2021

BÙI VĂN THIÊM
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 03/04/2021

NGUYỄN THỊ CHÂU
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 10/04/2021

NGUYỄN THÀNH LÂM
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 15/04/2021

VŨ DUY HƯNG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 28/04/2021

TRẦN THỊ THANH THỦY
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 29/04/2021

HUỲNH THỊ THU TRANG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 07/05/2021

NGUYỄN ĐỨC ANH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/05/2021

NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/05/2021

BÙI TRỌNG ĐỊNH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/05/2021

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 31/05/2021

CHÂU NGUYỄN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/06/2021

TẠ NGỌC QUÂN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 07/07/2021

ĐOÀN VĂN KHÁNH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 07/07/2021

HỮU UẨN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 08/07/2021

LÊ THỊ HƯƠNG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 10/07/2021

Ozen Spa Biên Hòa
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 10/07/2021

Nguyễn Thị Duyên
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 17/07/2021

LIÊN BÙI
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/08/2021