thành viên đạt cấp GIÁM ĐỐC 3 sao

NGUYỄN VĂN HƯNG
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 3 SAO

NGÀY ĐẠT : 19/01/2022

thành viên đạt cấp GIÁM ĐỐC 2 sao

PHẠM THỊ LOAN
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 2 SAO

NGÀY ĐẠT : 03/01/2021

NGUYỄN HữU TÀI
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 2 SAO

NGÀY ĐẠT : 05/01/2022

LÊ THÙY DƯƠNG
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 2 SAO

NGÀY ĐẠT : 19/01/2022

thành viên đạt cấp GIÁM ĐỐC 1 sao

NGUYỄN HOÀNG VŨ
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 1 SAO

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

BẢO THY
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 1 SAO

NGÀY ĐẠT : 03/01/2022

DƯƠNG THỊ HẢO
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 1 SAO

NGÀY ĐẠT : 05/01/2022

LÊ THỊ THƯƠNG
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 1 SAO

NGÀY ĐẠT : 05/01/2022

ĐỨC HÙNG
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 1 SAO

NGÀY ĐẠT : 07/01/2022

DUY CHƯỞNG
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC 1 SAO

NGÀY ĐẠT : 19/01/2022

thành viên đạt cấp GIÁM ĐỐC

NGUYỄN CÔNG ÁNH
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

TRẦN QUANG VINH
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

NAY KHUYÊN
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

MAI THỊ THƠ
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

Trương duy tùng
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

Phạm Thị Đào
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

VŨ DUY HƯNG
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 03/01/2022

NGUYỄN THU NGÂN
CẤP BẬC GIÁM ĐỐC

NGÀY ĐẠT : 22/01/2022

thành viên đạt cấp trưởng phòng

BÙI TRỌNG ĐỊNH
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 10/07/2021

HUỲNH THỊ THU VÂN
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 17/07/2021

HUỲNH PHÁT ĐẠT
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 17/07/2021

Nguyễn văn thống
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 17/07/2021

NGÔ THỊ THUÝ
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 20/11/2021

Tiên an
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 20/11/2021

HUỲNH THỊ THU TRANG
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

NGUYỄN THỊ THANH MAI
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

NGUỄN THỊ DUNG
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

Nguyễn Thị Quỳnh Như
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

Mai thị thơ
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

Lê Thị hồng nhớ
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 27/11/2021

Mai kim hồng
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

trần thị thu hiền
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

mai chí hải
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

đổ thị mai trinh
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

nguyễn minh tâm
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

Trần minh tới
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

đinh Quang Minh
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

Tống Văn Khánh
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

TRẦN TIẾN
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

PHƯƠNG LAN
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 02/01/2022

Đoàn Thị Thuỳ Biên
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 02/01/2022

Phạm Thuý Hoà
CẤP BẬC TRƯỞNG PHÒNG

NGÀY ĐẠT : 22/01/2022

thành viên đạt cấp quản lý

TRẦN TỐNG TỬ LONG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 16/01/2021

TRẦN KIM NƯƠNG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 16/01/2021

NGUYỄN KIỀU DUYÊN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

LÊ ĐÌNH TĨNH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

HẢI YẾN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/01/2021

NGUYỄN THỊ HẢI THỤY
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 06/02/2021

NGUYỄN VĂN PHI
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 02/03/2021

ĐÀO THỊ LAN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/03/2021

MAI VĂN VÂN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 20/03/2021

DUYÊN VÕ
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 29/03/2021

BÙI VĂN THIÊM
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 03/04/2021

NGUYỄN THỊ CHÂU
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 10/04/2021

NGUYỄN THÀNH LÂM
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 15/04/2021

TRẦN THỊ THANH THỦY
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 29/04/2021

NGUYỄN ĐỨC ANH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/05/2021

NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/05/2021

CHÂU NGUYỄN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/06/2021

TẠ NGỌC QUÂN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 07/07/2021

ĐOÀN VĂN KHÁNH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 07/07/2021

HỮU UẨN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 08/07/2021

LÊ THỊ HƯƠNG
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 10/07/2021

Ozen Spa Biên Hòa
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 10/07/2021

Nguyễn Thị Duyên
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 17/07/2021

LIÊN BÙI
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 13/08/2021

Nguyễn Ngọc Dung
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 21/08/2021

Mộc Hoà Spa
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 19/09/2021

Lê Thi Bich Vương
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 01/10/2021

Thu Trang
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 19/11/2021

Nguyễn Thị Hường
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 19/11/2021

Bùi thành trung
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 19/11/2021

nguyễn hương
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 23/11/2021

Vương thị hoa phượng
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 25/11/2021

CHU QUANG TUẤN
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 25/11/2021

Võ Đức tiến
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 26/11/2021

Nguyễn thị mộng trinh
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 26/11/2021

Nguyễn thị linh
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 26/11/2021

ngô thi ngọc yến
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 26/11/2021

Nguyễn Ngọc Thanh
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 26/11/2021

VƯƠNG QUỐC ANH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 26/11/2021

lê danh mạnh
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 01/01/2022

Nguyễn đình hạnh
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 03/01/2022

ĐÀO THẾ ANH
CẤP BẬC QUẢN LÝ

NGÀY ĐẠT : 10/01/2022