Viplus là điểm tích luỹ từ tất cả các thành viên sử dụng dịch vụ và nền tảng Vietsmile  với tính năng thu hộ, mua card điện thoại, thẻ game, đặt vé máy bay, phòng khách sạn và các dịch vụ gia tăng. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động nay tính năng đổi quà chính thức được sử dụng…

Viplus là gì?

Viplus là điểm tích luỹ thông qua các dịch vụ gia tăng của Vietsmile. Nó là chương trình tích điểm dành cho mọi thành viên có tài khoản Vietsmile và đươc phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Viplus được phát hành dưới dạng token hoạt động dựa trên nền tảng của ethereum với mục đích sử dụng lâu dài để đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch và mở rộng không gian lưu trữ. Thành viên có thể lưu trữ Viplus trong Vietsmile hoặc chuyển đổi nó ra  các nền tảng lưu trữ tiền điện tử của ERC20 như myetherwallet, viplus wallet, trust wallet

Bạn có thể sử dụng Viplus Token với nhiều hình thức khác nhau như chuyển đổi thành quà tặng để giao dịch với bạn bè như một tài sản hoặc món quà tặng, rút Viplus token ra Viplus wallet hoặc bất kỳ ví nào để chuyển đổi nó thành một đồng tiền điện tử và giao dịch tự do hoặc lưu trữ nó như một sản phẩm tài sản điện tử Hoặc ngay bây giờ bạn có thể sử dụng Viplus để đổi thành những vật phẩm lưu niệm có niêm yết trên gian hàng Vietsmile.

Mục tiêu lớn từ hành động nhỏ.

Chúng tôi không dừng lại ở việc tạo ra Viplus đổi quà tặng hay biến nó thành những khoản điểm không có giá trị. Ngay từ đầu Viplus đã được xây dựng trên một nền tảng hiện đại và minh bạch nhất hiện nay với sự kết hợp phát triển trên nền tảng Blockchain. Và phát triển Viplus wallet với mục tiêu xa là đơn vị cung cấp API cho các doanh nghiệp để sử dụng Viplus trong việc giao dịch, chuyển đồi hay lưu trữ như một dạng tài sản.

Chúng tôi kỳ vọng và đã có kế hoạch đưa Viplus vào lên các chợ tiền điện để được giao dịch tự do trên nền tảng crypto. Mọi giao dịch sẽ được thực hiện bằng viplus thông qua ví riêng Viplus wallet và sử dụng nó cho các nền tảng quảng cáo, giao dịch, thanh toán cho Vietsmile trong tương lai.