Với mục tiêu đưa điểm viplus trở thành điểm chung cho các giao dịch trên nền tảng Vietsmile chúng tôi đang hoàn tiện những tính năng để bắt đầu triển khai quá trình khai thác nền tảng dựa trên công nghệ blockchain để đảm bảo thuận lợi cho các thành viên và khách hàng sử dụng nền tảng của chúng tôi.

Chính sách sử dụng viplus.

Chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng ví lưu trữ, ví trao đổi và giao dịch viplus tự do cho các thành viên trong cộng đồng Vietsmile. Sau khi thực hiện các chính sách dựa trên nền tảng blockchain và đưa vào ứng dụng giao dịch thành công chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho giai đoạn ứng dụng thực tiễn vào các nền tảng kinh doanh Vietsmile.

Những thành viên đang sử dụng nền tảng Vietsmile và sở hữu Viplus cần chú ý những chính sách để kịp thời cho việc ứng dụng và sử dụng hợp lý các chương trình quà tặng, sản phẩm quà tặng đặc biệt là Viplus để đảm bảo cho tài sản của mình.

  1. Viplus có thể được sử dụng sớm hơn cho các giao dịch trên nền tảng Vietsmile như : nâng cấp gói thuê bao, mua card điện thoại, vé máy bay, thanh toán các hoá đơn điện nước, tín dụng…
  2. Thực hiện việc quy đổi Viplus token thành Viplú coin trước khi giao dịch và giá của viplus sẽ được tính bằng giá thực tế giao dịch không phải giá niêm yết ( Quá trình này có thể được thực hiện sớm hơn so với dự kiến) Trước 31/12/2021.
  3. Sau khi áp dụng các gói thuê bao ( gói đối tác kinh doanh thông qua điểm viplus) thành viên sẽ chỉ có thể nâng cấp khi có sở hữu Viplus. Việc này có thể làm giảm lượng thành viên muốn bắt đầu kinh doanh nhưng mục tiêu của chúng tôi là đào tạo và phát triển lực lượng nòng cốt để xây dựng từng nền tảng riêng cũng như tạo ra những thành viên chất lượng để phát triển Vietsmile.
  4. Giá của Viplus được quyết định bởi cộng đồng, trước khi được niêm yết giá tự do chúng tôi sẽ có thông báo bằng văn bản trên website, email cho thành viên trong thời gian 30 ngày để mọi thành viên đảm bảo được quyền lợi và tài sản của mình.

Quá trình thực hiện chúng tôi sẽ có những thông báo chi tiết cho thành viên và đối tác để đảm bảo quá trình thực hiện luôn mang lại quyền lợi và chính sách tốt cho thành viên tham gia.